Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica za zdravstvene djelatnike
Zdravstveni djelatnici Ispis E-mail

Edukacije za medicinske sestre / Cjenik

Preporučujemo sljedeće edukacije:

ZDRAVSTEVNI DJELATNICI
Podskupina: MEDICINSKE SESTRE
EDUKACIJE
Prosječno trajanje učenja (sati)
Cijena u HRK(PDV uključen)
PROGRAM: UMIJEĆE KOMUNICIRANJA
Osnove uspješnog komuniciranja
16
200,00
Stilovi komuniciranja
16
150,00
Kako bolje razumjeti druge
10
150,00
Utjecajna komunikacija
16
200,00
Upravljanje konfliktima
16
150,00
Moć pregovaranja
16
200,00
Kultura poslovnog komuniciranja
16
200,00
Komuniciranje u konfliktnim situacijama
16
200,00
PROGRAM: VOĐENJE I TIMOVI
Timski rad
16
200,00
Motivacija - ključ uspješnog poslovanja
16
150,00
Delegiranje zadataka u sestrinstvu
12
100,00
PROGRAM: OSOBNE VJEŠTINE
Osobna motivacija - naša pokretačka snaga
8
150,00
Jačanje samopouzdanja
8
200,00
Upravljanje stresom
8
200,00
Upravljanje vremenom
8
100,00
Donošenje odluka
12
150,00
Rješavanje problema
12
150,00
Emocionalna inteligencija
8
150,00
Umijeće procjenjivanja ljudi
10
150,00
PROGRAM: POSEBNA ZNANJA
Uslužna kultura – odnos prema klijentima
12
100,00
Zaštita osobnih podataka
8
100,00
Komunikacija u sestrinstvu
12
100,00
Profesionalna etika u sestrinstvu
12
100,00
Zaštita prava pacijenata
8
0,00
 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas