Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije Umijeće komuniciranja Put prema vrhunskom prezentiranju
Put prema vrhunskom prezentiranju Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Put prema vrhunskom prezentiranju"?

Savladali ste uspješno edukaciju „Umijeće prezentiranja“ ili ste se na neki drugi način, putem edukacija ili dugogodišnje prakse i samoučenja, dostigli solidnu razinu rutinskog prezentiranja. Sada, potaknuti profesionalnim potrebama da prezentirate više i češće, pred sve zahtjevnijim slušateljstvom, odlučili ste učiti dalje, naučiti više.
Prezentacije su efikasan način kako prenijeti informacije i poruke većem broju ljudi istodobno. Međutim, više i važnije od toga je raspolažete li naprednim umijećem prezentiranja koje će vam omogućiti da pobudite entuzijazam, osjećaj ushita u sebi samome i kod slušatelja potičući njihovo zanimanje za temu koju prezentirate te povjerenje u vas kao prezentera.
Put prema vrhunskom prezentiranju pruža dopune stečenim znanjima te otvara nove vidike prema višim razinama prezentiranja. Do njih, naravno, ne možete doći samo oboružani znanjima i vježbom već prije svega kroz praksu koja svakom pojedincu pruža mogućnost da stalno unapređuje svoje sposobnosti, osvješćuje i ispravlja vlastite pogreške, pronalazi osobna rješenja kako bi izrazio sebe i prenio željene poruke – sve do ulaska u skupinu vrhunskih prezentera s upečatljivim javnim nastupom. Ovdje ćete započeti i trasirati taj put.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine


Znanja:
Kako odrasli uče. Zašto i kako podrobno analizirati slušateljstvo. Koje su značajke i uloge prezentera. Prezantacijske strategije i kako planirati vrijeme. Kako se suočiti s teškim slušateljima i s nepredviđenim situacijama. Kako uvjerljivo i efikasno prezentirati.

Vještine:
Primijeniti naputke za analizu slušateljstva. Primijeniti prezentacijske strategije.

Ishodi

Biti sposoban:
  • analizirati slušateljstvo i procijeniti odgovarajući pristup prezentaciji
  • razviti prezentacijsku strategiju prema cilju prezentacije i slušateljstvu
  • riješiti teške situacije tijekom i nakon prezentiranja
  • uspješno prezentirati 
TEST SAMOPROCJENE
Pružamo vam mogućnost da prije edukacije testirate jeste li spremni krenuti na put prema vrhunskom prezentiranju! Ispunite kratak test samoprocjene i budite iskreni prema sebi. Kliknite! 
Smatrate li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Put prema vrhunskom prezentiranju” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:
 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas