Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije
Zaštita prava pacijenata Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Zaštita prava pacijenata"?

Svi ljudi rađaju se slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, obdareni razumom i sviješću, a poštivanjem ljudskog dostojanstva kao temeljnog obilježja čovjeka otvoren je put ljudskim pravima.Veliki napredak u znanosti na području medicine otvara mogućnosti za cijeli niz novih medicinskih postupaka na dobrobit čovjeka pojedinca i čovječanstva u cjelini, ali istodobno u sebi krije i moguću opasnost od posljedica pojedinih dostignuća. Uzimajući u obzir i potencijalne i stvarne rizike shvatilo se kako je nužno zakonodavnim oblicima osigurati i zaštititi prava pojedinca pri korištenju zdravstvene zaštite.

Deklaracija o promicanju prava pacijenata u Europi uređuje ljudska prava i vrijednosti u zdravstvu. Prema Deklaraciji svatko ima pravo: da ga se poštuje kao ljudsko biće, na očuvanje fizičkog i mentalnog integriteta i zaštitu svoje osobnosti, na poštivanje svojih moralnih i kulturnih vrijednosti te vjerskih i filozofskih uvjerenja, na najveću moguću zaštitu svoga zdravlja.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine


Znanja:
Koje su pravne osnove za uređivanje prava na zdravstvenu zaštitu u RH. Prava osoba u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Zakonske osnove i načela zaštite prava pacijenata i što im se time jamči. Osnovna prava pacijenata. Kako je organiziran sustav zaštite pacijenata u RH.

Vještine:

Poznavati prava osoba u ostvarivanju   zdravstvene zaštite i primjenjivati ih u praksi.  

Ishodi

Biti sposoban:

  • znati prava osoba u ostvarivanju zdravstvene zaštite

  • poznavati načela zaštite prava pacijenata i osnovna prava pacijenata

  • primjenjivati zakon u praksi


Odlučite li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Zaštita prava pacijenata” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas